sommarbilagaArtiklar från Wescom i sommarbilaga

Sala Allehanda valde Wescom till att skriva artiklarna till tidningens sommarbilaga.