Wescom affärsnätverkade

I dag deltog Wescom vid en träff med Västerås Affärsnätverk, VAN. Under dagen gavs möjlighet till upp till 16 enskilda möten med andra företag för att diskutera affärer och samarbeten.